Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy

Prawo jazdy jest to dokument wydany przez właściwy organ, w zależności od miejsca zamieszkania oraz przydziału. Potwierdzający ukończenie kursu oraz zdanie odpowiedniego egzaminu państwowego. W dowolnej jednostce egzaminacyjnej wojewódzkiego ośrodku ruchu drogowego.

Prawo jazdy, jakie uprawnienia dają poszczególne kategorie

prawo jazdy a krakówKurs na prawo jazdy jest zakończony egzaminem, po zdaniu którego zyskujemy odpowiednie uprawnienia. O tych uprawnieniach będzie mowa. Tak jak wiele istnieje pojazdów, tak samo wiele kategorii prawa jazdy wyróżniamy. Kategorię mają postać liter od A do D, jednak istnieją modyfikację, takie jak dodanie do podanej kategorii literki E, tworząc przykładowo B+E, która uprawnia do kierowania pojazdu osobowego wraz z przyczepą. Innym oznaczeniem jest dodana 1 czyli np. D1, która uprawnia do kierowania mniejszymi autobusami, maksymalnie do 16 osób. Kategorii jest wiele. patrząc na modyfikację jakie są możliwe. Jednak głównymi kategoriami są A,B,C,D. Kategoria A uprawnia do kierowania pojazdami jednośladowymi o dowolnej mocy. Prawo jazdy a Kraków, to miasto w którym zdawalność w kategorii A jest najwyższa w Polsce. Natomiast ciekawą informacją jest A1, które można zdawać wcześniej, zamiast dawnej karty motorowerowej, dla jednośladów o mniejszej pojemności. Kategoria B dotyczy samochodów osobowych do 3,5 tony. Natomiast C jest na samochody ciężarowe, a D jak już było wspomniane na autobusy. Kursy na wszystkie kategorie przebiegają tak samo, składają się z części teoretycznej jak i praktycznej. Zakończonej egzaminem państwowym.

Prawo jazdy to dokument bardzo przydatny. Uzyskanie go pozwala na prowadzenia pojazdu, na który uprawnienia zostały uzyskane. Bardzo przydatne może się okazać posiadanie wszystkich uprawnień, dzięki czemu będziemy w stanie poprowadzić każdy pojazd.

Close Menu